, , , , , ,

Thiết bị mạng Switch VOLKTEK MEN-4532


Mô tả

MEN-4532 tăng cường kiểm soát và bảo mật, giám sát mạng hiệu quả và khả năng chủ động. Chỉ định mức độ ưu tiên cho các ứng dụng và chỉ gửi lưu lượng truy cập dành riêng cho chúng, đảm bảo những ứng dụng đó được cung cấp tốt nhất.

MEN-4532

24 Port SFP Gigabit Full L2 Managed FTTH Fiber Switch

20-slot SFP 155Mb/Gigabit

04 port combo LAN Gigabit + slot SFP quang Gigabit

16.750.000 

Mô tả

MEN-4532 tăng cường kiểm soát và bảo mật, giám sát mạng hiệu quả và khả năng chủ động. Chỉ định mức độ ưu tiên cho các ứng dụng và chỉ gửi lưu lượng truy cập dành riêng cho chúng, đảm bảo những ứng dụng đó được cung cấp tốt nhất.

MEN-4532

24 Port SFP Gigabit Full L2 Managed FTTH Fiber Switch

20-slot SFP 155Mb/Gigabit

04 port combo LAN Gigabit + slot SFP quang Gigabit

Thích hợp làm switch Core cho các tòa nhà, chung cư, khách sạn để triển khai internet và IPTV

Hỗ trợ chia VLAN 802.1q, Port based VLAN, MAC based VLAN, Protocol-based VLAN, VoIP VLAN, Q-in-Q

Tính năng LACP giúp gộp băng thông đường truyền

Tính năng Spanning tree, Loop detection giúp tăng cường độ ổn định hệ thống

MVR, Vlan-Translate, IGMP snooping, QoS tối ưu cho dịch vụ âm thanh và video

Hỗ trợ PPPoE IA (Chứng thực 7 thông số)

DHCP snooping chống giả mạo DHCP server

ACL, Port security, IP Source Guard, ARP Inspection, DoS, Jumbo Frame

Chức năng bảo vệ vòng RING: Xpress RING, ERPS G.8032, RTSP, Dual Home

Tính năng Layer3: Inter-Vlan Route, Static Route

MAC address table: 16K

Switching Fabric: 46Gbps

L2 Forwarding: 41.7Mpps

Packet Buffer Size: 12 Mbit

Jumbo Packet Support: 10K

Cấu hình bằng giao diện web và dòng lệnh

Made in Taiwan

Xem thêm: APTEK SG1240