, , , , , ,

Thiết bị mạng Switch VOLKTEK MEN-5428


Mô tả

MEN-5428 là một loại switch chuyên dụng, được thiết kế thích hợp cho việc truy cập của nhiều thiết đồng thời, tốc độ Gigabit với hiệu suất vượt trội. Rất tốt cho các doanh nghiệp làm dịch vụ cho thuê host, datacenter

MEN-5428 

24-Port Gigabit + 4 SFP slot/Gigabit Managed METRO Switch

24 port LAN Gigabit

7.750.000 

Mô tả

MEN-5428 là một loại switch chuyên dụng, được thiết kế thích hợp cho việc truy cập của nhiều thiết đồng thời, tốc độ Gigabit với hiệu suất vượt trội. Rất tốt cho các doanh nghiệp làm dịch vụ cho thuê host, datacenter

MEN-5428 

24-Port Gigabit + 4 SFP slot/Gigabit Managed METRO Switch

24 port LAN Gigabit

04 port combo LAN Gigabit + slot SFP quang Gigabit

1 Port console

Layer 2: 802.1Q VLAN, Full layer 2 protocol

Port security, STP/RSTP/MSTP, LACP trunking, storm control (Broadcast/Multicast) limiting bandwidth, ACL (L2/L3/L4), IGMP snooping, Port Isolate, MVR, DHCP relay

Support VLAN Translate (MyTV VNPT)

Support PPPoE IA (chứng thực 7 thông số)

RING Protection: Xpress RING, ERPS (G8032v2)

SNMP V1/V2C with RMON 1,2,3,9

Support Port mirroring

Support Loop Detection/Auto recovery timer

Support 802.1p/DSCP/ToS

Support 8 Hardware queues

Full control via web UI/CLI

1U, Power: AC 100~240VAC (optional 48VDC)

Made in Taiwan

Xem thêm: APTEK SG1240